Børn & Unge

Vi ønsker at give børn og unge nogle spændende og meningsfulde aktiviteter i trygge rammer. Nedenfor kan du få overblik over, hvilke aktiviteter, vi tilbyder p.t.

JuniorBrass

JuniorBrass er et brassband for børn og unge mellem 7 og 18 år med et varierende repetoire, både i stil og sværhedsgrad. Både nybegyndere (i begrænset antal) og øvede er velkommen. Der øves hver tirsdag kl. 18.15 – 19.15, og ligesom BørneGospel optræder JuniorBrass regelmæssigt ved forskellige anledninger.

BørneKirke

Under gudstjenesterne er der altid BørneKirke for alle op til 12 år. Familiegudstjenester er undtagelsen, fordi der er hele gudstjenesten børnevenlig.

Familiekirke

Familiekirke er hverdagsgudstjeneste for hele familien. Der er Familiekirke en gang om måneden. Følg med på vores facebook-side eller se i posten for at se, hvornår der næste gang er Familiekirke.