Børn & Unge

Vi ønsker at give børn og unge nogle spændende og meningsfulde aktiviteter i trygge rammer. Nedenfor kan du få overblik over, hvilke aktiviteter, vi tilbyder p.t.

JuniorBrass

JuniorBrass er et brassband for børn og unge mellem 7 og 18 år med et varierende repetoire, både i stil og sværhedsgrad. Både nybegyndere (i begrænset antal) og øvede er velkommen. Der øves hver tirsdag kl. 18.15 – 19.15, og ligesom BørneGospel optræder JuniorBrass regelmæssigt ved forskellige anledninger.

BørneKirke

Under gudstjenesterne er der altid BørneKirke for alle op til 12 år. Familie-gudstjenester er undtagelsen, fordi der er hele gudstjenesten børnevenlig.

Familiekirke

Familiekirke er hverdags-gudstjeneste for hele familien. Der er Familiekirke en gang hver anden uge. Kig i posten for at se, hvornår der næste gang er Familiekirke.